JENERATÖRÜN UPS İLE BİRLİKTE KULLANIMI

Enerji kesintisine tahammül edilemeyen hastane, veri saklama merkezi vb gibi kritik yük gerektiren durumlarda veya voltaj/frekans dalgalanmalarının hassas elektronik cihazlara zarar verebileceği durumlarda UPS kullanımı tercih edilmektedir. Ama UPS, sınırsız veya uzun bir süre yedek güç sağlamak üzere tasarlanmış bir cihaz değildir çünkü 30 dk’nın üzerinde çok yüksek yatırım maliyeti çıkmaktadır. Bu sebeple jeneratörle birlikte kullanılmaktadır. UPS’in ana görevi; Jeneratörün çalışıp beslemeye hazır duruma gelinceye kadar olan boşluğu kapatmaktır. UPS üç ana unsurdan oluşur. Doğrultucu, Evirici ve Akü Grubu. Doğrultucu; şebeke tarafından gelen AC enerjiyi DC’ye doğrultarak akü grubu ve eviriciye aktarır. Evirici; Akü grubundan gelen DC enerjiyi tekrar AC’ye evirerek beslenen yüklere gönderir. Akü Grubu; DC enerjiyi depolar.
Enerji kesintisi olduğunda UPS kesintisiz beslemeye başlar, Jeneratör çalışıp 10 saniye içinde beslemeye hazır duruma geldiğinde UPS in girişi Jeneratörün çıkışı ile senkronize olur ve Jeneratör de üretilen enerji UPS üzerinden sisteme verilir. Jeneratörde yakıt olduğu sürece beslemeyi sürdürür. UPS üzerinden sağlanan enerji teknik olarak sağlıklı ve temiz niteliktedir.
Jeneratörün UPS ile doğru şekilde eşleştirilmesi çok önemlidir.
Jeneratör; UPS’den gelen yükü karşılayabilecek, Akü Grubunu şarj edebilecek kapasitede seçilmeli ve seçimde UPS’in verimi göz önüne alınmalıdır. Seçimde göz önüne alınan yüklerde klima, alarm ve acil aydınlatma gibi yardımcı yüklerde göz önüne alınmalıdır. Seçilecek jeneratörü belirlerken Jeneratörün üzerine alabileceği ilk adım yük oranının %65 olacağı kabul edilir. Dikkate alınması gereken diğer bir hususta frekans dalgalanmasıdır. Daha hassas frekans dalgalanması elde etmek için Jeneratörün elektronik governörlü olması gerekir. Frekans dalgalanması UPS’in izin verdiği limitler arasında olmazsa senkronizasyon sağlanamaz. Jeneratör ile UPS’in yanlış eşleştirilmesi, harmonik üretimi, voltaj dalgalanması, zayıf tepki süreleri gibi sorunlar doğurur. Uygulamada on-line çift evrimli UPS tipleri tercih edilmelidir.